Domácí hospicová péče

Cílem domácí hospicové péče je, aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít bez bolesti, nezůstal v posledních chvílích svého života osamocen, byl ve svém domácím prostředí se svými blízkými a aby byla zachována jeho lidská důstojnost. Domácí hospicová péče zahrnuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocného, včetně léčby bolesti, dušnosti, ošetřování ran, stomií aj.. Službu poskytují registrované zdravotní sestry přímo v domácím prostředí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  Vedle zdravotní péče se poskytuje také sociální, psychologická a duchovní péče.
Veškeré úkony sester jsou vícezdrojově financovány, pro uživatele jsou poskytovány zdarma díky podpoře Nadační fondu A.V.A..
< Zpět