Nadační fond A.V.A.

Účelem Nadačního fondu A.V.A. je finanční, materiální a jiná podpora seniorů, uživatelů terénní hospicové péče, zdravotně a sociálně znevýhodněných osob, lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a organizací pečujících o zmíněné osoby.

Nadační fond A.V.A. také podporuje iniciátory projektů zaměřených na podporu místních komunit, pořádání kulturních, společenských, sportovních, vzdělávacích a jiných akcí na podporu vybraných cílových skupin nebo nadačního fondu samotného, dále vydávání souvisejících tiskovin a informačních materiálů.

Nadační fond A.V.A. zastupuje společnosti skupiny DfK Group. a.s. a koordinuje jejich veškeré dobročinné aktivity.

Zakladatelkami fondu jsou Lenka Suková, Blanka Toulová a Pavla Koubová.