NF A.V.A. podporuje mezigenerační setkávání

Na půdě Centra sociálních služeb Emausy v Dobré Vodě u Českých Budějovic se v závěru roku 2018 konalo několik akcí podporujících mezigenerační setkávání a dialog. Proběhlo již tradiční pečení vánočního cukroví klientů Centra s dětmi ze ZŠ waldorfské. Velmi nás těší nově započatá dobrovolnická spolupráce se studenty Waldorfského lycea v Českých Budějovicích, kteří přijeli do Centra pomoci s vánoční výzdobou a přípravou akce Rozsvícení vánočního stromku. Studenti Česko-anglického gymnázia docházejí za klienty Centra s měsíční pravidelností s přednáškami, workshopy a povídáním o svých zážitcích, individuálně docházejí klientům také předčítat.

Fotky z jednotlivých akcí naleznete zde.