PF 2021

Na počátku nového roku obvykle vzhlížíme s nadějí k lepším zítřkům, přejeme si zdraví, úspěch, spokojenost a spoustu dalších pozitivních věcí. V souvislosti s právě uplynulým rokem 2020, který byl po všech stránkách jiný než ty předchozí, jsou tato přání o to více aktuální.

Bylo by ale správné si připomenout, že rok 2020 ve stínu pandemických problémů přinesl také nebývalou míru solidarity a pomoci a že si mnozí lidé uvědomili sílu a význam dobrých vzájemných vztahů. Všem dárcům, dobrovolníkům, lidem, kteří pracovali s maximálním nasazením, ale i ostatním lidem, kteří tváří tvář pandemii mysleli na druhé, patří velký dík.

Zkusme si tedy k přáním a předsevzetím do nového roku přidat také pomoc druhému a trpělivost snášet ještě nějaký čas různá omezení našich životů. Uvidíte, že se nám všem bude žít snáze.

Hezký nový rok!

< Zpět