Podpora Nadačnímu fondu

Děkujeme za vaši pomoc a podporu, kterou můžete poskytnout:

  • finančním darem prostřednictvím našeho fondu A.V.A. – č. účtu: 274870740/0300,
  • příspěvkem do veřejné sbírky,
  • zakoupením nebo darováním některé z potřebných věcí,
  • uspořádáním akce na podporu některého z našich projektů.

Více informací k možnostem podpory vám rádi poskytneme osobně.

Děkujeme za podporu  Krajskému úřadu Jihočeského kraje, který nás v roce 2022 podpořil v následujícím projektu:

Projekt “Mezigenerační spolupráce a rozvoj dobrovolnictví při Dobrovolnickém centru NF AVA

Projekt je zaměřen na zapojení nových a udržení stávajících dobrovolníků z řad aktivních mladších seniorů, studentů, ale i pracovníků z firem do aktivit pobytového zařízení soc. služeb CSS Emausy v Dobré Vodě u Č.B. (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem) i do dalších aktivit v rámci sociálních služeb.

Donátor: Jihočeský kraj

JIHOČESKÝ KRAJ

< Zpět