Domácí hospicová péče

Cílem domácí hospicové péče je, aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít bez bolesti, nezůstal v posledních chvílích svého života osamocen, byl ve svém domácím prostředí se svými blízkými a aby byla zachována jeho lidská důstojnost. Domácí hospicová péče zahrnuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocného, včetně léčby bolesti, dušnosti, ošetřování ran, stomií aj.. Službu poskytují registrované zdravotní sestry přímo v domácím prostředí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  Vedle zdravotní péče se poskytuje také sociální, psychologická a duchovní péče.
Nadační fond se v minulosti podílel na vícezdrojovém financování služeb domácího hospice, v současné době podporujeme hospic spoluprací na benefičních akcích nebo na jiných formách fundraisingu.

< Zpět