Jednotlivci či rodiny v tísni

Pomáháme lidem, kteří se dostali do těžkostí v důsledku sociální situace, postižení člena domácnosti, nemoci, úrazu, apod.

< Zpět