Mezigenerační dialog a setkávání pokračuje i v roce 2018

Na úspěšnou mezigenerační spolupráci Centra sociálních služeb Emausy (CSSE) v Dobré Vodě u Českých Budějovic s žáky ZŠ waldorfské navazují v roce 2018 i další projekty.

Byla zahájena spolupráce CSSE s Česko-anglickým gymnáziem v Českých Budějovicích. Studenti z řad gymnazistů dochází pravidelně předčítat klientům CSSE a jednou v měsíci pro ně pořádají prezentace ze svých cest nebo vyprávějí o svých zájmech.

Několik setkání na půdě CSSE proběhlo na jaře i se studenty Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích, kterým seniorské zařízení pomohlo s projektem do školy.

Je třeba zmínit i vlastní iniciativu Dianky Grillové, žákyně 6.A ZŠ Zliv, která nejenže jezdí pravidelně za klienty CSSE, aby jim četla nebo si s nimi vyprávěla, ale v květnu zrealizovala i velmi milou a spontánní akci, kdy děti z MŠ a ze 6.A ZŠ Zliv vyrobily klientům přáníčka pro radost.

Velice oceňujeme všechny tyto aktivity, které vedou k lepšímu mezigeneračnímu porozumění a jsou přínosem a radostí pro všechny zúčastněné.

< Zpět