Poděkování dobrovolníkům a dárcům

Nadační fond A.V.A. děkuje všem dobrovolníkům a dárcům, kteří nám v době pandemie a nouzového stavu podali pomocnou ruku.

Především sociální služby byly v tomto období velmi zranitelné a jsme rádi, že díky těmto lidem, kteří sháněli a šili roušky či pomáhali s jejich žehlením, nakupovali další potřebné věci a občerstvení nebo projevili jen obecnou součinnost, protože jim nebyl život lidí kolem sebe lhostejný, bylo překonání náročných dní pandemie o mnoho lehčí.

Pod dobrovolnickým centrem NF A.V.A. se v Jindřichově Hradci zformovala skupinka maturantek Střední zdravotnické školy, které ochotně převzaly každodenní péči o děti zaměstnankyň Pečovatelské služby Ledax. Maminky – pečovatelky se tím mohly místo péče o své děti věnovat i nadále péči o ty nejzranitelnější skupiny obyvatel. Všem dobrovolnicím ze SZŠ i jejich paní ředitelce PhDr. Běle Pickové patří obrovský dík.

Přestože krize uvrhla většinu lidí do domácí izolace, bylo milé zjistit, že se lidé dokáží i na dálku semknout, být si blíže, pomáhat si a táhnout za jeden provaz.  Děkujeme.

< Zpět