Veřejná sbírka “Stárněte aktivně”

Nadační fond AVA zahájil dne 10.4.2019 veřejnou sbírku „Stárněte aktivně“, jejímž cílem je podpora volnočasových aktivit seniorů organizovaných společnostmi Ledax o.p.s., CSS Emausy s.r.o., Ledax Vysoké Mýto o.p.s. a Ledax Ostrava o.p.s.

Přispívat do sbírky je možné několika způsoby:

  • Poskytnutím příspěvku na zvláštní bankovní účet zřízený pro účely této sbírky, vedený u ČSOB a.s., Lannova tř. 11/3, 37021 České Budějovice. Každá z uvedených společností, v jejíž prospěch se sbírka koná, má své číslo účtu:

30111000/0300 pro Ledax o.p.s.

31111010/0300 pro CSS Emausy s.r.o.

32111020/0300 pro Ledax Vysoké Mýto o.p.s.

33111030/0300 pro Ledax Ostrava o.p.s.

  • Vhozením hotovosti do zapečetěné pokladničky – sbírkové pokladničky jsou umístěny v sídlech jednotlivých společností (seniorských domovech), v jejichž prospěch se sbírka koná.
  • Nákupem rukodělných výrobků – výrobky tvořené převážně uživateli služeb Ledaxu lze zakoupit  v sídlech jednotlivých společností (seniorských domovech), v jejichž prospěch se sbírka koná. Prodeje ve prospěch sbírky se konají také v průběhu roku na předem plánovaných akcích (např. vánoční jarmarky).

Moc děkujeme, pokud se rozhodnete svým příspěvkem podpořit seniory v jejich volnočasových aktivitách.

< Zpět