A.V.A. Nadační fond

Nadační fond A.V.A.


Účelem Nadačního fondu A.V.A. je finanční, materiální a jiná podpora seniorů, uživatelů terénní hospicové péče, zdravotně a sociálně znevýhodněných osob, lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a organizací pečujících o zmíněné osoby. Nadační fond A.V.A. také podporuje iniciátory projektů zaměřených na podporu místních komunit, pořádání kulturních, společenských, sportovních, vzdělávacích a jiných akcí na...


Zjistit více

Aktivity


Otevření veřejné sbírky „Stárněte aktivně“

Nadační fond A.V.A. zahájil veřejnou sbírku „Stárněte aktivně“, jejímž cílem je podpora volnočasových aktivit seniorů. Sbírkou chceme dát širší...

NF A.V.A. podporuje mezigenerační setkávání

Na půdě Centra sociálních služeb Emausy v Dobré Vodě u Českých Budějovic se v závěru roku 2018 konalo několik...

Podpora dobrovolnictví a organizace dobrovolnického programu

Máte-li pocit, že chcete pomáhat, kde je třeba, vítejte mezi námi. Více o dobrovolnickém programu zde.

Benefiční přednášky pro NF A.V.A.

Pořádáme cykly benefičních přednášek a jejich výtěžky věnujeme konkrétním potřebným lidem, projektům nebo organizacím. Již jsme takto podpořili Barunku...

Bílý kruh bezpečí

Podporujeme Bílý kruh bezpečí, který poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů.

ARPIDA

Podporujeme centrum ARPIDA, které pomáhá rodinám pečujícím o děti a dospělé osoby s tělesným a kombinovaným postižením.    

Domácí hospicová péče

Cílem domácí hospicové péče je, aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít bez bolesti, nezůstal v posledních chvílích svého života...

Klub R51 plus

Klub R51 plus je klubem pro všechny, kteří  již  dosáhli „zralého“ věku, děti mají odrostlé, a tudíž mají možnost...

Budějcké obědy dětem

Z Nadačního fondu A.V.A. jsem podpořili také sbírku pro rodiny s dětmi, které jsou v dlouhodobé finanční tísni a...

Sbírka pro Patrika

Čas a peníze jsou často srovnávané hodnoty. Pokud se do rovnice přidá ještě délka života,  je to sice velmi...

PRO Arny

Spolek PRO Arny z.s. byl založen nejen za účelem rozvoje sportovních aktivit handicapovaného plavce Arnošta Petráčka, ale také za...

Alternativní formy vzdělávání

Prostřednictvím Nadačního fondu WalDík podporujeme zajištění finanční jistoty a svobodný rozvoj waldorfských škol v Jihočeském kraji. Zejména Základní školu...

Potravinová banka Jihočeského kraje

Nadační fond A.V.A. podporuje Potravinovou banku Jihočeského kraje. Účelem a cílem Potravinové banky je získávat zdarma zemědělské přebytky, přebytky...

Jednotlivci či rodiny v tísni

Pomáháme těm, kteří se dostali do těžkostí v důsledku sociální situace, postižení člena domácnosti, úrazu apod.

Dárci


Děkujeme za vaši pomoc a podporu, kterou můžete poskytnout: finančním darem prostřednictvím našeho fondu A.V.A. – č. účtu: 274870740/0300, příspěvkem do veřejné sbírky, zakoupením nebo darováním jedné z potřebných věcí, vstoupením do spolků a klubů některé z našich aktivit, uspořádáním akce na podporu některého z našich projektů. Více informací k možnostem podpory vám rádi poskytneme...


Zjistit více

Aktuality

No image

Otevření veřejné sbírky „Stárněte aktivně“

29. 05. 2019 - Nadační fond A.V.A. zahájil veřejnou sbírku „Stárněte aktivně“, jejímž cílem je podpora volnočasových aktivit seniorů. Sbírkou chceme dát širší...

No image

NF A.V.A. podporuje mezigenerační setkávání

07. 01. 2019 - Na půdě Centra sociálních služeb Emausy v Dobré Vodě u Českých Budějovic se v závěru roku 2018 konalo několik...

No image

Podpora vydání KNIHY ŽIVOTA

18. 09. 2018 - NF A.V.A. podpořil finančním příspěvkem ve výši 5 000,- Kč vydání unikátně zpracované Knihy života, která je určena především...


Kontakt


Nadační fond A.V.A.

Dana Kalistová
telefon: 724 981 240
e-mail: info@nfava.cz
www.nfava.cz

 

Číslo účtu: 274870740/0300

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ochrana soukromí


Zobrazit mapu