A.V.A. Nadační fond

Nadační fond A.V.A.


Účelem Nadačního fondu A.V.A. je finanční, materiální a jiná podpora seniorů, uživatelů terénní hospicové péče, zdravotně a sociálně znevýhodněných osob, lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a organizací pečujících o zmíněné osoby. Nadační fond A.V.A. také podporuje iniciátory projektů zaměřených na podporu místních komunit, pořádání kulturních, společenských, sportovních, vzdělávacích a jiných akcí na...


Zjistit více

Aktivity


Zveme Vás k on-line návštěvě charitativního obchodu Ledax

Od prosince 2020 můžete podpořit Domácí hospic Ledax nákupem rukodělných výrobků přes e-shop: https://shop.ledax.cz/ Rukodělné výrobky Ledax ART vytvořili...

Otevření veřejné sbírky “Stárněte aktivně”

Nadační fond A.V.A. má otevřenou veřejnou sbírku „Stárněte aktivně“, jejímž cílem je podpora volnočasových aktivit seniorů. Sbírkou chceme dát...

NF A.V.A. podporuje mezigenerační setkávání

Mezigenerační setkávání je oboustranně obohacující. Proto se je snažíme co nejvíce podporovat. Děti a studenti přináší seniorům (např. na...

Podpora dobrovolnictví a organizace dobrovolnického programu

Máte-li pocit, že chcete pomáhat, kde je třeba, vítejte mezi námi. Více o dobrovolnickém programu zde.

Benefiční přednášky pro NF A.V.A.

Pořádáme cykly benefičních přednášek a jejich výtěžky věnujeme konkrétním potřebným lidem, projektům nebo organizacím. Již jsme takto podpořili Barunku...

Bílý kruh bezpečí

Podporujeme Bílý kruh bezpečí, který poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů.

ARPIDA

Podporujeme centrum ARPIDA, které pomáhá rodinám pečujícím o děti a dospělé osoby s tělesným a kombinovaným postižením.    

Domácí hospicová péče

Cílem domácí hospicové péče je, aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít bez bolesti, nezůstal v posledních chvílích svého života...

Klub R51 plus

Klub R51 plus je klubem pro všechny, kteří  již  dosáhli „zralého“ věku, děti mají odrostlé, a tudíž mají možnost...

Budějcké obědy dětem

Z Nadačního fondu A.V.A. jsem podpořili také sbírku pro rodiny s dětmi, které jsou v dlouhodobé finanční tísni a...

Sbírka pro Patrika

Čas a peníze jsou často srovnávané hodnoty. Pokud se do rovnice přidá ještě délka života,  je to sice velmi...

Alternativní formy vzdělávání

Prostřednictvím Nadačního fondu WalDík podporujeme zajištění finanční jistoty a svobodný rozvoj waldorfských škol v Jihočeském kraji. Zejména Základní školu...

Potravinová banka Jihočeského kraje

Nadační fond A.V.A. podporuje Potravinovou banku Jihočeského kraje. Účelem a cílem Potravinové banky je získávat zdarma zemědělské přebytky, přebytky...

Jednotlivci či rodiny v tísni

Pomáháme lidem, kteří se dostali do těžkostí v důsledku sociální situace, postižení člena domácnosti, nemoci, úrazu, apod.

Podpora Nadačnímu fondu


Děkujeme za vaši pomoc a podporu, kterou můžete poskytnout: finančním darem prostřednictvím našeho fondu A.V.A. – č. účtu: 274870740/0300, příspěvkem do veřejné sbírky, zakoupením nebo darováním některé z potřebných věcí, uspořádáním akce na podporu některého z našich projektů. Více informací k možnostem podpory vám rádi poskytneme osobně. Děkujeme za podporu  Krajskému úřadu Jihočeského kraje, který...


Zjistit více

Kontakt


Nadační fond A.V.A.
Kateřina Krchová
telefon: 602 312 378
e-mail: info@nfava.cz
www.nfava.cz

Číslo účtu: 274870740/0300


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ochrana soukromí